.. for bedre lyd!

Det skraper!

Problemet er det samme for alle typer fadere, inkludert skruknotter, minus de nye fancy versjonene som er optiske eller magnetiske. Etter en stunds bruk begynner plagsomme skrapelyder å snike seg inn i lyden.


En fader er en motstand som ved elektrisk friksjon gjør strøm om til varme. Måles i ohm og oppgis vanligvis i enheter på tusen, f.eks. 100Kohm. I en fader ligger motstanden bortover i en liten stripe på et lite kretskort. I tillegg til å ha en kontakt på hver side av motstands-stripen, har den en tredje kontakt som kan svepes langs motstandsbanen for å gi variabel motstand. På en vanlig lydmikser henger man signalet på ene siden av motstanden, jord(ingen lyd) på andre siden og henter utgangen fra den delen som sveiper over motstandsmaterialet. Resultatet blir en liten krets som kan endre en spenning til en lavere spenning. Volumet går ned, helt til det treffer jord og forsvinner. I en VCA-mikser skjer det samme, men der henter man bare en strøm fra faderen. Strømmen styrer så en strøm eller spenningskontrollert forsterker(Voltage Controlled Amplifier).

Mellom den svepende kontakten og stripene som leder strøm samler det seg fort masse drit. Det er egentlig ganske utrolig hvor mye det kan hope seg opp før det blir fatalt! I mellomtiden vil det slå ut som skraping og ulyder på en vanlig miksepult. På gode dj-miksepulter fungerer faderne som fjernkontroller, de sender en variabel spenning til en forsterker istedetfor å endre på selve lyden, det er bl.a. derfor de holder så mye lengre.

Om det begynner å skrape går det ofte fint å fikse det selv førset gangen feilen oppstår. Spesielt om du pleier å leke med skrujern, loddebolt, teknisk sprit, grease/olje og annet snask. Øv helst på ukritiske komponenter først. Det er sjelden selve lederne på det lille "kretskortet" er så fysisk nedslitt at alt håp er ute. Når feilen en gang kommer tilbake er det derimot på tide å bytte ut delen. Vær observant på at plast-baserte fadere ikke liker løsemidler!


Som en grunnregel skal det aldri sprayes noe som helst inn i en maskin.

Å spraye løs uten full kontroll sørger for at det aller meste av stoffet kommer på alt annet enn der det skal være. Er det smøring, som i fett, vil det da fungere som en støvmagnet. Korrekt bruk av sprayboks er å spraye på en del av en maskin, f.eks. disse banene på det lille "kretskortet". Da må du først få av kassen, ta av faderen fra kretskortet og åpne faderen. Spray helst ved å dusje på et lo-fritt tekstil som gnukkes på selve banene. Jo mer fett som slenger rundt ukontrollert jo værre er det! Fett samler drit.

Har du ingen annen mulighet vil litt smøring blåst inn fra utsiden være bedre enn ingenting om den begynner å skrape. Spray bare så vidt, det skal bare smøre glidebanene, ikke bløtlegge delene, så trykk bare svakt til du hører at det kommer noe ut. Jobb faderen fram og tilbake mange ganger før du slår strømmen på igjen. Funker på alt som elektromekanisk, dvs. ikke bare fadere men også brytere.

Et godt preventivt middel er å bruke trykkluft på boks. Blåser vekk driten før den setter seg! Bruk den lille slangen på spraydysen og blås forsiktig mot faderen. Det er kraftig blås på disse boksene, så vær forsiktig med å stappe den nedi og gi full gass..

WD40 er kjekt å ha i verkstedet, ikke en miksepult! Skal du først spraye noe nedi der, kjøp et rense/smøre-middel beregnet for elektronikk. Helst litt bedre enn de standard typene på Clas Ohlson og Biltema. Prøv f.eks. ELFA eller andre elektronikkleverandører. Plastbaserte fadere trenger egen smøring, f.eks. Cailube MCL.


Vaskeinstruksjoner for plastbaserte fadere: http://www.coopersound.com/Application/cleanpg.htm
En mys på Penny&Giles og Vestax dj fadere: http://info.bergenteknomafia.com/tech/pngpvc/
Technics platespiller fader: http://info.bergenteknomafia.com/tech/1200pitch/
Ecler Hak320 fader: http://info.bergenteknomafia.com/tech/ecler320/VCA

Voltage Controlled Amplifier, eller på godt norsk, spenningsstyrt forsterker, er en elektronisk krets. Kretsen lar brukeren styre volumet på et signal ved hjelp av en fjernkontroll, en variabel spenning(voltage). Ved å endre spenning fra for eksempel 0 til 10 volt(standard synth-verdier) kan volumet endres fra f.eks. –60 til +10 desiBel. Andre klassiske spenningsstyrte enheter er filtre(VCF) og oscillatorer(VCO), velkjente begreper for synthbrukere. Må bare få nevne at når det står ”VCF” i synther på en dataskjerm er det rett og slett blank løgn, det ikke finnes variable spenninger i en datamaskin! Der er det bare matematiske trappe-trinn nivåer.

En VCA-styrt miksepult har to VCA’er per stereokanal, en for høyre og en for venstre. Oppover-faderne og crossfaderen sender en spenning til VCA’ene. Lyden går ikke igjennom selve faderne, lydkvaliteten er kun avhengig av VCA'en.

Men! Livet er ikke så enkelt som dette. For hva skjer med en fader som begynner å skrape? Uten noen lure triks ville det ikke vært særlig lengre levetid på en VCA-fader enn en vanlig fader, for skraping og støy oppstår uansett. På en VCA blir det enda mer merkbart enn på en vanlig fader, for da oppfører volumet seg meget merkelig og man kommer inn på det velkjente radiobegrepet AM – amplitude modulation. Det er her VCA’ene virkelig begynner å skinne, for siden lyden ikke går igjennom faderen kan man filtrere signalet ganske så kraftig.

Å legge et (lavpass)filter på en vanlig fader ville tatt bort diskanten og er uaktuelt. På en VCA-fader trenger man bare å få ut en spenning som varierer like fort som man klarer å ta faderen frem og tilbake. Fingrene er trege i forhold til lyd og dermed blir det ikke noen særlig høy frekvens på signalet fra faderen. Filteret settes akkurat så lavt det er mulig før fader-responsen blir seig, dermed forsvinner det meste av effekten fra skrap og støy i faderen.

En annen stor fordel med VCA-fader er muligheten for kurvejustering. De små bildene på slike miksepulter med en nedoverbuet bølge for lang kuttetid og en raskt stigende kurve for kjapt kutt sier egentlig det meste.

For en helt vanlig fade mellom to signaler, der begge kildene dempes med 6db på midten for å gi konstant utgangsnivå, får VCA’en en svakt oppoverbuet kurve fra faderne. Skal man ha tregere respons legger man inn et primitivt "lowpass-filter", som hindrer kurven fra å endre seg fort. For kjappere respons brukes et "hipass-filter" som fjerner lave frekvenser, med andre ord fjernes trege bølger og kurven stiger kjappere. En skruknott lar brukeren velge trinnløst mellom rask og treig respons på kurven.

Se RaneNote 146: ”Evolution of the DJ Crossfader”.


Til slutt, litt om klikk-lydene som kommer når et signal brytes av eller på. Samplebrukere er godt kjent med fenomenet. Starter eller stopper lydbølgen på et annet sted enn nullpunktet vil det oppstå et klikk når høytaleren/lydkurven flytter seg tilbake til null. Da oppstår det en puls på bølgen, en meget kjapt endring som gjør at høytaleren prøver å lage så høye frekvenser som overhodet mulig. Transform-brytere pleier å være koblet direkte på lyden, derfor kommer det klikkelyder når lydbølgene blir kappet brutalt av. Løsningen er å sette en litt tregere overgang fra null signal til full styrke.

 
All tekst og bilde på denne siden er (C) Andreas Nordenstam