.. for bedre lyd!

 Bildet ble laget i GCalk.

En ren sinusbølge lages ved å skrive sin(x)

Oddetallsharmonier som daler jevnt nedover i volum blir firkantbølge:
(sin(x*1)/1)+(sin(x*3)/3)+(sin(x*5)/5)+(sin(x*7)/7)+(sin(x*9)/9)+(sin(x*11)/11)+(sin(x*13)/13)+(sin(x*15)/15)+(sin(x*17)/17)+(sin(x*19)/19)

Alle harmonier gir sagtann:
(sin(x*1)/1)+(sin(x*2)/2)+(sin(x*3)/3)+(sin(x*4)/4)+(sin(x*5)/5)+(sin(x*6)/6)+(sin(x*7)/7)+(sin(x*8)/8)+(sin(x*9)/9)+(sin(x*10)/10)+(sin(x*11)/11)+(sin(x*12)/12)+(sin(x*13)/13)+(sin(x*14)/14)+(sin(x*15)/15)+(sin(x*16)/16)+(sin(x*17)/17)+(sin(x*18)/18)+(sin(x*19)/19)

Oddetallsharmonier som daler fortere i volum, med en liten vri på hver fjerde harmoni, gir triangel:
(sin(x*1)/1^2)+(sin(x*3)/3^2*(1))+(sin(x*5)/5^2)+(sin(x*7)/7^2*(1))+(sin(x*9)/9^2)+(sin(x*11)/11^2*(1))+(sin(x*13)/13^2)+(sin(x*15)/15^2*(1))+(sin(x*17)/17^2)+(sin(x*19)/19^2*(1))

Rutenettet er satt opp til å treffe på hver halve Pi. En sirkel er to pi, så rutenett på halv pi gir fire ruter per syklus av sinusbølgen, grunnfrekvensen.